Foredrag

Kunsten at leve er også visheden om, at vi skal dø…

“Livets afslutning” og “Mine Sidste Ønsker”

Vi tilbyder, med foredraget: ”livets afslutning”, at fortælle om et til tider tabubelagt emne, og dermed give en hjælp til dem, der er pårørende til en afdød. En hjælp til lettest at komme igennem de praktiske udfordringer, og ikke mindst give plads til, at få taget en god og fredfyldt afsked med et kært familiemedlem eller nær ven.

Det er naturligt at dø, men i hverdagene tænker vi ikke så meget over det, og når ens kære dør, så er det oftest en utrolig hård belastning for de efterladte.

Ud over det følelsesmæssige tab, kan det være svært at overskue alt det praktiske, og ikke mindst de juridiske detaljer, der følger efter.

Mange oplever, at det først er, når du har mistet, at du finder ud af, hvad det er du har mistet!

Foredraget henvender sig også til dem, der selv ønsker at forberede sig på at livet engang slutter.

Emnerne som vi gennemgår og uddyber:

Dødsfaldet

 

Inden Bisættelse eller begravelse

Anmeldelse af dødsfaldet, hvad skal der gøres og hvorfor.
Ønskes der kremering eller jordfæstelse? Hvilken type urne eller kiste skal der vælges?
Hvad nu hvis døden indtræffer i udlandet? Død og begravelse i andre kulturer. Hvad sker der når udlændinge dør i Danmark og andre spørgsmål?

Bisættelsen / begravelsen

Traditioner ved højtideligheder, højtideligheden, præsten, ikke medlem af Folkekirken, borgerlige begravelser.

Kirkegården

Valg af gravsted, der er flere muligheder og det kan være svært at tage stilling, når man er i akut sorg. Hvilket gravminde / gravsten kan give udtryk for de efterladtes gode minder mange år ud i fremtiden, også når man måske selv skal i jorden ved siden af engang.  Praktisk og økonomisk om vedligeholdelse af gravsteder.

Støtte i sorgen

At bearbejde sorgen efterfølgende kan være nødvendigt. Traditionelt taler man om at der er 4 faser i en et sorgforløb. Hvordan søge og tage imod hjælpen.

Økonomien

Er du medlem af folkekirken er den kirkelige handling gratis. Ellers betales for bisættelsen eller begravelsen. Afhængig af indkomst kan du søge tilskud fra kommunen. Evt. andre former for støtte, efterlevelsespension/hjælp, formue, skatteforhold, ATP, forsikringer, gruppeliv mv.

Arven

Arverækkefølgen, notartestamente med og uden advokat, vidnetestamente, nødtestamente, evt. tilbagekaldelse.

Skifteretten

Skifterettens opgaver, bodeling, boafgift, hæftelser, pårørendes opgaver efter et dødsfald.

Slutteligt gennemgår vi udarbejdelsen af folderen

”Mine sidste ønsker”.

Varighed ca. 2 timer.

Dødsfaldet

Hvad sker der rent praktisk, når et menneske dør?
Hvad er dødskriterierne?
Skal der være obduktion, retslægeligt ligsyn, organtransplantation, evt. donation af kroppen til forskning.